• 8 februari 2021

Wat zijn de 3 basiselementen van een succesvolle professionele coaching?

Coaching vindt zijn wortels in de “sport". In de sport is het volkomen normaal dat een atleet die ambitieuze doelen bepaalt, gesteund wordt door een coach. Waarom komt dit niet vaker voor in de bedrijfswereld?

  • Je wil evolueren in je carrière en dit blijven afstemmen met je wensen;
  • Je wil bijdragen aan de missie van je organisatie en tegelijk trouw blijven aan je eigen levensmissie;
  • Je wil nieuwe vaardigheden leren in een wereld die op een snel tempo verandert;
  • Je wil deelnemen aan betekenisvolle projecten
maar hoe begin je eraan? Welke buffers heb je ter beschikking tijdens onzekere en moeilijke momenten?

Als business coach ondersteun ik jou bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door erachter te komen wie je bent, zul je sneller vooruitgang boeken. Op die manier word je wendbaarder en veerkrachtiger ten aanzien van externe veranderingen en leer je serene beslissingen te maken.


De drie basiselementen

In coaching hecht ik enorm veel belang aan de volgende drie belangrijke aspecten:
  1. Het gewenste resultaat visualiseren: je doel moet helder en concreet zijn. Je moet er voeling mee hebben. Het vervult je met warmte en geeft zin. Je doel is betekenisvol en de moeite waard.
  2. In gesprek gaan, ervoor openstaan om geconfronteerd te worden met je onbewuste manieren van denken die je vandaag verhinderen om je doelen te bereiken; die je dingen laten doen die niet langer een prioriteit zijn; of zelfs contraproductief kunnen zijn.  Die stap van bewustzijn is essentieel om in de gekozen richting te evolueren.
  3. Actie ondernemen: welke stappen neem je in de praktijk om dichter bij je doel te komen?  Dit is een essentiële stap om je nieuwe manieren van bewust denken te verankeren en zo de persoon te worden die je werkelijk bent.

 

Mijn rol is zeker niet om de bestemming van je reis te bepalen, maar om jou te begeleiden op de weg ernaartoe. Daarbij wordt je manier van denken die jou mogelijks remt of saboteert, uitgedaagd.

Tijdens deze reis luister ik naar jou zonder oordeel en nodig ik jou uit om in contact te komen met wat echt belangrijk voor jou is, zodat het traject je leven verrijkt met betekenis en volkomenheid.