• 28 maart 2022

Waarom is bedrijfscultuur zo belangrijk?

"De sfeer binnen onze organisatie is niet meer zoals vroeger", vertelde een bezorgde ondernemer me onlangs. "Het bedrijf is de afgelopen jaren in een hoog tempo gegroeid ... en we zijn die geest van kameraadschap kwijtgeraakt. Medewerkers die hier al lang werken verlaten ons en we hebben moeite om vacatures in te vullen. Kortom, projecten stagneren en klanten klagen."

Als ik hem vraag naar de oorzaken van deze verandering, kan hij me niet concreet antwoorden. Hij kan zijn vinger er niet op leggen.  De recente initiatieven om de sfeer te verbeteren hebben geen vruchten afgeworpen.... Wat nu?

 

Beheer de cultuur en waarden van je organisatie

De cultuur en geleefde waarden van een organisatie zijn zelden de waarden die in het bedrijfscharter gedefinieerd werden. 

Cultuur evolueert in de loop van de tijd, als gevolg van gewoonten die zich in de loop van de tijd vestigen en vooral volgens de waarden en gedragingen (vaak onbewust) van de leiders en managers van de organisatie.

 

Om de cultuur te kunnen managen, moet ze eerst gemeten worden

Het Value Center biedt je een eenvoudige tool om de cultuur te meten die binnen je organisatie heerst. Omdat de tool gericht is op je gehele organisatie, heb je een globaal statistisch beeld van de belangrijkste waarden die het gedrag van je medewerkers vandaag de dag beïnvloeden.

Daarnaast nodigt de vragenlijst je medewerkers uit om de waarden te selecteren die zij binnen je organisatie willen ervaren. Deze laatste bieden vaak oplossingen voor het huidige cultuurprobleem.

 

Het vertalen van de gewenste cultuur naar gedrag

Met werkgroepen identificeer je zowel gedrag als bepaalde processen die geoptimaliseerd moeten worden.

Op dit niveau is het van groot belang dat leiders het goede voorbeeld geven. Het vraagt een individuele ontwikkeling. Dat soort inzet moeten de directie en het management voortonen wanneer ze aan zo'n project starten. Ervaren en dragen de leiders en managers de nieuwe waarden uit? Dan zal dat voor een ware transformatie van de organisatiecultuur zorgen.

 

Help je leiders en teamleiders op het pad naar verandering

Verandering vereist inspanning: 93% van ons dagelijks gedrag en onze reacties is onbewust. Het is daarom niet gemakkelijk voor een persoon om zijn gedrag te veranderen. Vaak is hij er zich niet van bewust.

Om dat te doen, is het belangrijk voor leiders om zich bewust te worden van de waarden en principes die ten grondslag liggen aan hun huidige gedrag en vervolgens nieuwe waarden en overtuigingen te overwegen. Ik raad je ten zeerste aan om hen hierbij te begeleiden met een professionele coach.