• 13 september 2020

Waarom leiders de motivatie van werknemers moeten omarmen

Hoe krijgen we teamleden die zeggen: "Ik hou van mijn werk, ik vertrouw mijn leider en ik ben klaar om er voor 100% te gaan vandaag!" ?

De huidige benaderingen schieten tekort

Het doel van performance management is het verbeteren van de kwaliteit van werk, productiviteit en andere bedrijfsresultaten.  Hier schieten de traditionele benaderingen duidelijk tekort :
• 70% van de werknemers voelen zich niet volledig betrokken bij het stellen van de doelen voor het team.
• 75% van de werknemers vinden niet dat de feedback die ze ontvangen hen altijd helpt en motiveert om hun werk beter te doen.

Welke stappen moeten leiders nemen om hun medewerkers te motiveren?

Wat werknemers echt willen

De werkplek evolueert en verschuift. Als leiders moeten we ons realiseren dat de wensen en behoeften van onze medewerkers veranderen. De nieuwe generaties willen vooral iets zinvol doen.

Engagement en motivatie ontstaan wanneer mensen hun eigen problemen oplossen en hun eigen aspiraties en verwachtingen creëren.

Eerst is het belangrijk dat het team haar concrete doelstellingen bepaalt, iets dat ze echt willen bereiken. Het doel moet zo duidelijk mogelijk zijn en de “waarom” vragen moeten ook geadresseerd worden : Wat gaat het opbrengen voor het team ? Wat gaat het opbrengen voor de organisatie ? Is het zinvol ?

motivatie


Hoe kan een leider het vertrouwen opbouwen ?

Zodra ons team weet wat ze echt wilt, is het tijd om een actieplan te maken om ze te motiveren en zo de teamprestaties te boosten.

Wanneer het actieplan uitvoerd wordt, begint de minset van uw team te veranderen. Ze zullen gemotiveerd zijn om uitstekend werk te leveren omdat ze weten dat hun rol een cruciaal deel uitmaakt van iets groters. Ze zullen zich realiseren dat ze gewaardeerd worden en dat het bereiken van hun doelen essentieel is voor het succes van hun team en de gehele organisatie.

Wat nog belangrijker is, is dat het hun vertrouwen in hun leider zo zal voeden. Vertrouwen creëert betrouwbare omgevingen waar mensen meer durven.  Het verhoogt het durven van initiatieven te nemen, het durven te experimenteren en het aanvaarden van fouten te maken als deel van het leerproces. 

Het resultaat?

Teamleden voelen zich gemotiveerd op het werk, ze lossen problemen sneller op en zijn innovatiever.

Veerkrachtigere werknemers voor veerkrachtigere organisaties.